Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dowgiałło Zbigniew
Zbigniew Dowgiałło
ur. w 1961 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019

Biogram

W latach 1982-1989 był członkiem Grup Oporu „Solidarni” RKW Mazowsze. W ramach działalności w tej organizacji kolportował wydawnictwa bezdebitowe, uczestniczył w demonstracjach, współpracował z Radiem „Solidarność” przy emisjach audycji z tzw. „gadał”, współpracował z redakcjami „Tygodnika Mazowsze” i „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Janusz Przemysław Ramotowski „Przem”, Sto razy głową w mur. Historia tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły, Warszawa 2013