Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olechnowicz Ryszard

Ryszard Józef Olechnowicz

ur. w 1934 roku w m. Chrule
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił funkcję przewodniczącego Koła Związku w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa Białołęka gdzie przebywał do 26 sierpnia 1982 r., następnie został przewieziony do Strzebielinka. Wolność odzyskał 20 grudnia 1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej w Ministerstwie, do chwili zmiany pracy w lipcu 1983 r. Do 1988 r. był rozpracowywany przez organa bezpieczeństwa państwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN