Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rutkiewicz Władysław
Władysław Rutkiewicz
ur. w 1943 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017

Biogram

Był założycielem związku „Solidarność” w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”, kandydatem KZ NSZZ „Solidarność” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Kielcach do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego oraz uczestnikiem I Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w ramach zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. Zajmował się kolportażem ulotek i wydawnictw „KOS”. Z uwagi na prowadzoną działalność w mieszkaniu Władysława Rutkiewicza przeprowadzano liczne rewizje. Ponadto w ramach represji został równeż internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, w okresie od 13 - 31 grudnia 1981 r.   

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej