Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Cieślak Marek
Marek Kazimierz Cieślak
ur. w 1961 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Marek Cieślak współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, był członkiem Zarządu Komisji Wydziałowej i delegatem na Walne Zgromadzenie Delegatów NZS. Współorganizował i aktywnie uczestniczył w strajkach studenckich w Łodzi w styczniu, lutym, listopadzie i grudniu 1981 r. W stanie wojennym działał w podziemnych strukturach NZS, brał udział w demonstracjach, protestach i akcjach ulotkowych oraz zajmował się kolportażem publikacji niezależnych w środowiskach akademickich. Współpracował z wydawnictwem „Szaniec" przy składaniu książki Z. Mlynara „Praska wiosna" oraz z redakcją pisma „Prześwit”. W 1989 r. zaangażował się w organizację wyborów czerwcowych w Sieradzu.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

S. Pilarski, "Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990. Region łódzki", Warszawa-Łódź 2009
"Kryptonim »Heca«", red. W. Domagalski, Łódź 2006