Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ossowski Łukasz

Łukasz Bohdan Ossowski

ur. w 1954 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
W latach 1976-1980 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, a następnie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Zajmował się wówczas m.in. kolportowaniem pisma „Głos”. Od 1981 r. współpracował z wydawnictwem Krąg, poprzez prowadzenie magazynu wydawnictw niezależnych publikowanych przez to wydawnictwo, a także organizował sieć kolportażu na Uniwersytecie Warszawskim i w Głównym Urzędzie Statystycznym. Zajmował się również organizowaniem lokali na potrzeby tego wydawnictwa. Od wiosny 1981 r. działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych w Warszawie. W dniu 17 lutego 1982 r. został aresztowany za przechowywanie w mieszkaniu nielegalnych ulotek oraz ich kolportaż, a następnie umieszczony w Areszcie Śledczym Warszawa - Mokotów. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 22 marca 1982 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Po ogłoszeniu wyroku zwolniono go z aresztu. W latach 1984-1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Od 1986 r. był współpracownikiem, a następnie członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej w Instytucie Badań Literackich PAN. Był także uczestnikiem licznych manifestacji patriotycznych w Warszawie, a także Mszy za Ojczyznę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej