Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowicki Aleksander
Aleksander Nowicki
ur. w 1952 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2019

Biogram

Pan Aleksander Nowicki należał do NSZZ "Solidarność" od października 1980 r. Z ramienia Związku pełnił funkcję członka Komisji Oddziałowej przy Zasadniczej Szkole Górniczej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice” w Mysłowicach. Rola ta polegała na utrzymywaniu kontaktów pomiędzy Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” a Komisją Oddziałową. Jednym z jego zadań było także przekazywanie związkowych materiałów informacyjnych członkom Związku na terenie szkoły. Wśród rozprowadzanych przez Pana Aleksandra Nowickiego wydawnictw były m.in.. „Dziennik Związkowy”, „Wolny Związkowiec” oraz biuletyn informacyjny dla nauczycieli. 
W związku z zaangażowaniem się w działalność związkową po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 XII 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju. Z internowania został zwolniony decyzją z dnia 16 I 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN