Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Barton Zenon

Zenon Barton

ur. w 1937 roku w m. Nowe Miasto
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
W 1980 r. był inicjatorem i organizatorem strajku w Oddziale PKS w Sieradzu (przewodniczący komitetu strajkowego), gdzie współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” i przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu. Wszedł w skład Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej, objął funkcję sekretarza Zarządu Regionu Ziemi Sieradzkiej i został członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku. Jako działacz związkowy organizował akcje protestacyjne i plakatowe, opowiadał się za przeznaczeniem budynków PZPR i KWMO na cele społeczne, żądał usunięcia ze stanowisk aktywistów partyjnych. Od 13 grudnia 1981 r. do 2 maja 1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. W październiku 1982 r. wyemigrował do USA. W latach 1980–1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej