Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kamiński Grzegorz

Grzegorz Jerzy Kamiński

ur. w 1957 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Od 1981 r. należał do NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Doświadczalnym "Dozachem" w Pionkach, współpracował z MKR Ziemia Radomska. Był wydawcą bezdebitowego pisma "Stop". 19 lutego 1982 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach, od 8 lipca internowany w Łupkowie, od 3 sierpnia w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie, a od 29 września 1982 r. ponownie w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. 23 grudnia 1982 r. podjęto Decyzję nr 136/82 o uchyleniu internowania. Po uchyleniu internowania nie zaniechał działalności wydawniczej i kolporterskiej. Był kolporterem biuletynów SW, "Tygodnika Mazowsze", "Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego" oraz zaopatrzeniowcem podziemnej poligrafii. Zaangażował się w druk i kolportaż bezdebitowego biuletynu "Barykada". Był także współorganizatorem kanału przerzutowego wydawnictw podziemnych z Lublina do Pionek oraz organizatorem druku ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL w październiku 1985 r. Z powodu swej działalności był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. W latach 1982-1985 funkcjonariusze SB sprawdzali go w każdej ujawnionej sprawie nielegalnej działalności na terenie Pionek i Kozienic. Pan Grzegorz Kamiński był także współpracownikiem Solidarności Walczącej, KPN i NZS. 16 stycznia 1984 r. został aresztowany na terenie Opola Lubelskiego. Formą represji wobec Pana Grzegorza Kamińskiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1986 roku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej