Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czyżewski Andrzej
Andrzej Józef Czyżewski
ur. w 1953 roku w m. Witulin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012

Biogram

Do czasu wprowadzenia stanu wojennego był członkiem Zarządu Oddziału Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” w Białej Podlaskiej. Po 13 grudnia 1981 r. aktywnie działał w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu pracy – Zakładów Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Białej Podlaskiej, gdzie zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. W ramach represji Służba Bezpieczeństwa zastrzegła mu możliwość wyjazdów „do wszystkich krajów Europy”.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN