Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wysztygiel Stanisław

Stanisław Wysztygiel

ur. w 1941 roku w m. Mieleszkowce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Stanisław Wysztygiel - działacz opozycji demokratycznej PRL, od września 1980 r.  w szeregach NSZZ „Solidarność”. 
W dniach 14-16 XII 1981 r.  brał czynny udział w demonstracji zorganizowanej pod bramą Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach manifestując w ten sposób swój sprzeciw wobec decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Współorganizował pomoc żywnościową dla strajkujących górników w ww. kopalni. Zajmował się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw takich jak: „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „RiS”, „Górnik Polski”, „Tygodnik Mazowsze”, „Niepodległość”, „Jutrzenka”. 
W dniu 12 IX 1982 r. uczestniczył w powołaniu Młodzieżowego Komitetu Oporu Społecznego przy KWK „Wujek”. Był także członkiem redakcji oraz autorem tekstów do pisma „Wujek”- organu prasowego wyżej wymienionej organizacji. Dodatkowo w mieszkaniu Pana Stanisława Wysztygiel znajdował się punkt poligraficzny, w których drukowano ulotki związkowe. 
W latach 1982-1989 systematycznie uczestniczył w uroczystościach upamiętniających poległych górników podczas pacyfikacji KWK „Wujek” w Katowicach w dniu 16 XII 1981 r. 
Z racji głoszonych poglądów politycznych, przynależności do struktur „Solidarności” oraz prowadzenia działalności mającej na celu odzyskanie przez Polskę suwerenności oraz respektowanie praw człowieka Stanisław Wysztygiel był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany oraz podlegał systematycznej kontroli przez organy bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej