Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kwiatkowski Andrzej

Andrzej Bronisław Kwiatkowski

ur. w 1949 roku w m. Borowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015
Biogram
Pan Andrzej Kwiatkowski, zatrudniony w Zakładach Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego „Zamech” w Elblągu jako spawacz, od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” jako przewodniczący Komisji Zakładowej w swoim miejscu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadzał zbiórki pieniędzy na pomoc dla internowanych. Z powodu swojej działalności opozycyjnej Pan Andrzej Kwiatkowski w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. przebywał na ćwiczeniach wojskowych  w 9. Pomorskim Pułku Pontonowym w Chełmnie nad Wisłą. Na terenie tej jednostki wojskowej panowały dramatyczne warunki bytowe rezerwistów. Pomimo mroźnej zimy żołnierzom rozkazano spać w namiotach. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej