Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Latocha Kazimierz

Kazimierz Bolesław Latocha

ur. w 1942 roku w m. Bielcza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
Ślusarz w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni (ZPH). Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Pełniąc dyżur w zakładzie pracy w momencie wprowadzania stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r., brał udział w poinformowaniu mieszkających w Bochni i okolicy działaczach związkowych o zachodzących wydarzeniach, a także przewiezieniu ich na teren zakładu, w którym rozpoczęto strajk.
Zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w miejscu pracy. W latach 1982-89 kolporter podziemnego pisma „Kurierek-B”, które dostarczał na teren zakładu. Uczestnik akcji nadawania audycji Radia „Solidarność” przy pomocy zakładowego radiowęzła.
W 1987 r. jeden z sygnatariuszy wniosku do sądu w sprawie ponownej rejestracji jawnie działającej Komisji Zakładowej „Solidarności” w ZPH. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • L. Łącki, Z. Sumara, „Solidarność” tarnowska. Kalendarium 13 XII 1981-1989”, Tarnów 2010