Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Magas Jerzy

Jerzy Magas

ur. w 1962 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Poznańskiej oraz współtworzył Akademicki Ruch Oporu. Jako członek Ruchu zajmował się redagowaniem, drukiem i kolportażem podziemnego pisma „Bibuła". Rozpowszechniał też na terenie Poznania inne wydawnictwa podziemne. 11 listopada 1982 r. został aresztowany na podstawie postanowienia Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Wolność odzyskał 5 stycznia 1983 r. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne zostało umorzone przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu 5 sierpnia 1983 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN