Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Paluszyńska-Daszkiewicz Krystyna

Krystyna Czesława Paluszyńska-Daszkiewicz

ur. w 1924 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Profesor. W czasie okupacji niemieckiej została wysiedlona do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie zaangażowała się w działalność podziemną w szeregach Armii Krajowej. 
Będąc pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współorganizowała NSZZ „Solidarność” UAM i brała udział w projektach legislacyjnych związku. Wspierała studentów działających w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W okresie stanu wojennego niosła pomoc prawną osobom zatrzymanym. W latach 1981–1983 była obrońcą w procesach sądowych studentów i pracowników poznańskich uczelni. Sprzeciwiała się szykanom skierowanym w nich przez uczelnie (m.in. zwolnienia dyscyplinarne, uniemożliwianie zdawania egzaminów). Od grudnia 1981 r. prowadziła działania na rzecz uwolnienia internowanych. W swoim mieszkaniu przyjmowała rodziny internowanych i aresztowanych. Sporządzała także analizy prawne dotyczące łamania praworządności przez władze komunistyczne. W ramach tej działalności była obserwatorem na procesie morderców księdza Jerzego Popiełuszki, literalnie zapisując przebieg procesu i zeznania jego uczestników. Autorka m.in. książki „Uprowadzenie i morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki” (1990).
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków