Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tarnawska Anna

Anna Marta Tarnawska

ur. w 1959 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2021
Biogram
Będąc studentką biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka” w Krakowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-84 zaangażowana w działalność punktu pomocy rodzinom internowanych i aresztowanych, działającego przy krakowskim klasztorze dominikanów. Brała udział w przyjmowaniu darów z państw zachodnich oraz rozdziale paczek wśród potrzebujących. W szczególności zajmowała się rozprowadzaniem leków. Ponadto sprawowała opiekę nad rodzinami represjonowanych, a także brała udział w organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci osób objętych represjami. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków