Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malara Stanisław

Stanisław Władysław Malara

ur. w 1945 roku w m. Kobylniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Pracownik Walcowni Blach Karoseryjnych Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Jesienią 1980 r. organizator struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Wydziałowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13 – 16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku w hucie. Współorganizator podziemnych struktur „Solidarności” w hucie. Współzałożyciel Komitetu Ocalenia Solidarności, a następnie współpracownik GROT oraz Tajnej Komisji Robotniczej Hutników.
Współzałożyciel Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej, którym w latach 1984-88 kierował. Organizator manifestacji, akcji ulotkowych, inicjator odprawiania mszy świętych w intencji ojczyzny. 
Uczestnik strajku w hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. W latach 1988-89 czynny przy odtworzeniu jawnych struktur hutniczej „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej