Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Malara Stanisław
Stanisław Władysław Malara
ur. w 1945 roku w m. Kobylniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016

Biogram

Pracownik Walcowni Blach Karoseryjnych Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Jesienią 1980 r. organizator struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Wydziałowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13 – 16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku w hucie. Współorganizator podziemnych struktur „Solidarności” w hucie. Współzałożyciel Komitetu Ocalenia Solidarności, a następnie współpracownik GROT oraz Tajnej Komisji Robotniczej Hutników.
Współzałożyciel Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej, którym w latach 1984-88 kierował. Organizator manifestacji, akcji ulotkowych, inicjator odprawiania mszy świętych w intencji ojczyzny. 
Uczestnik strajku w hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. W latach 1988-89 czynny przy odtworzeniu jawnych struktur hutniczej „Solidarności”. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności