Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stanisławska Marianna

Marianna Stanisławska

ur. w 1948 roku w m. Maliszewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Marianna Stanisławska była działaczką NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych strukturach związkowych.
W 1982 r. zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw „Solidarności” na terenie zakładu pracy.
Pod zarzutem nie odstąpienia od działalności w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność” została tymczasowo aresztowana od dnia 17 lipca 1982 r. i osadzona w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy-Fordonie. Zwolniona z aresztu postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 1982 r. 
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 1983 r.  została skazana na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz na karę grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003