Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gnyp Jerzy

Jerzy Klemens Gnyp

ur. w 1945 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 390/2016
Biogram
Pan Jerzy Gnyp od chwili powstania NSZZ „Solidarność” był jego aktywnym członkiem, w listopadzie 1981 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Chemicznych „Organika-Azoty” w Jaworznie. Ponadto na terenie zakładu organizował Komitet Obrony Uwięzionych za Przekonania oraz komórkę KPN. Dnia 25 XI 1981 r. został zatrzymany na terenie Jaworzna podczas rozklejania plakatów o treści krytykującej sytuację w kraju, posiadał przy sobie legitymację KPN. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 XII 1981 r. internowany w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, następnie przeniesiony do ośrodka odosobnienia w Uhercach. Zwolniony dnia 24 VII 1982 r. 
Podczas internowania brał udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Rady Internowanych. 
Po zwolnieniu z internowania nadal propagował wśród załogi zakładu pracy tezy KPN i utrzymywał kontakty z byłymi działaczami „Solidarności”. 
Za powyższą działalność został ponownie internowany 29 VIII 1982 r. Zwolniony z ośrodka odosobnienia dn. 25 XI 1982 r. 
W lipcu 1983 r. wyjechał na pobyt stały do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej