Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rogalski Antoni

Antoni Józef Rogalski

ur. w 1940 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Antoni Rogalski od 1958 r. był członkiem nielegalnej organizacji niepodległościowej działającej na terenie miasta Torunia. Za powyższe został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w dniu 1 czerwca 1959 r., następnie skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 1960 r. na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. Karę pozbawienia wolności odbywał w więzieniach w Bydgoszczy i Iławie. Wyszedł na wolność w dniu 31 maja 1963 r. na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 24 maja 1963 r. o warunkowym zwolnieniu z reszty odbycia kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 1 rok oraz nadzorem kuratora.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1957-1959.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN