Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Nagajek

ur. w 1957 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
W latach 1973-1983 był zaangażowany w działalność duszpasterstwa dominikańskiego przy ul. Złotej w Lublinie, prowadzonego przez o. Ludwika Wiśniewskiego, zwornika ówczesnych środowisk opozycji lubelskiej. W ramach Duszpasterstwa Akademickiego zaangażowany był w produkcję i kolportaż ulotek i literatury bezdebitowej, zwłaszcza w akademikach Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej. Rozpowszechnianiem ulotek i wydawnictw podziemnych zajmował się także po wprowadzeniu stanu wojennego. Uczestniczył także w drukowaniu ulotek u Piotra Tomczaka. Aktywnie uczestniczył również w manifestacjach religijno-patriotycznych z okazji rocznic narodowych, organizowanych m.in. w lubelskim kościele powizytkowskim. Podczas manifestacji 31.08.1982 r. na Placu Litewskim, zorganizowanej z racji drugiej rocznicy podpisania porozumień gdańskich, został zatrzymany i osadzony w areszcie na 48 godzin, a Kolegium ds. wykroczeń wymierzyło mu dotkliwą karę grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków