Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Krystyna Ślufarska

ur. w 1957 roku w m. Secemin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Pani Anna Ślufarska po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981r. włączyła się w działalność związaną z kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Rozprowadzała materiały tj. zeszyty Edukacji Narodowej „Oświata Niezależna”, „Vacat” - miesięcznik społeczno-polityczny i „Spadek Jałty” w środowisku duchowieństwa na terenie koneckich parafii. We współpracy z  klerem  wspierała rodziny osób internowanych - organizowała pomoc, kontakty i przekazywanie leków. Brała udział w uroczystościach patriotycznych i związkowych. W 1982r. przez kilka dni udzielała schronienia poszukiwanemu listem gończym działaczowi opozycji antykomunistycznej. Była aktywnie zaangażowana w działalność do wyborów w 1989r.         
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków