Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kutryn Maria

Maria Barbara Kutryn

ur. w 1952 roku w m. Kolonia Zofiampol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
W latach 1980-1981 aktywnie działała w ramach NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Mewa” w Biłgoraju. Była także członkiem zarządu MKR „Ziemia Biłgorajska”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności związkowej. W dniach 13-16 grudnia 1981 roku przepisywała na maszynie odezwy-ulotki i nr pisma „Biuletyn Informacyjny” oraz wykonywała plakaty informujące o represjach, wzywające do strajku generalnego. Materiały te, sygnowane przez fikcyjny Tymczasowy Komitet Protestacyjny NSZZ „Solidarność” Ziemia Biłgorajska, przygotowywała wspólnie z Czesławem Kaproniem,  następnie rozklejała i kolportowała w zakładzie pracy. 28 grudnia 1981 r. została zatrzymana w miejscu pracy i przewieziona do Aresztu Śledczego w Lublinie. Objęta została śledztwem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Lublinie i tymczasowo aresztowana. 20 stycznia 1982 roku została skazana w trybie doraźnym przez Warszawski Sąd Wojskowy Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. W wyniku rewizji wniesionej przez prokuratora, w dniu 26.02.1982 roku została skazana przez Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa w Warszawie na 1,5 roku więzienia. 31 maja 1982 roku została ponownie aresztowana w miejscu pracy, przewieziona do AŚ Lublin i przetrzymywana do 30 lipca 1982 roku, a następnie osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie. 7 maja 1983 roku na mocy postanowienia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy została warunkowo zwolniona po odbyciu 2/3 kary. W trakcie pobytu w więzieniu Maria Kutryn prowadziła cykliczną, comiesięczną 48 godzinną głodówkę o status więźnia politycznego. Po zwolnieniu z więzienia była poddawana kilkakrotnym przesłuchaniom z przeszukaniem mieszkania. Utrzymywała kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności” z Biłgoraja i Regionu Środkowo-Wschodniego. W 1988 r. podjęła aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”. Była inspiratorką zorganizowania zebrania grupy pracowników ZPDz „Mewa”, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” Pracowników ZPDz „Mewa” Biłgoraj. Maria Kutryn była także inicjatorką odzyskania sztandaru „Solidarności”, poświęconego w dniu 3.05.1989 roku. W dniu 27.06.1989 r. została wybrana wiceprzewodniczącą Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność Pracowników ZPDz „Mewa” 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej