Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leon Tomiak

ur. w 1956 roku w m. Rzyki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Pan Leon Tomiak prowadził działalność niepodległościową w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. Będąc pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Lenin” w Mysłowicach – Wesołej, uczestniczył w strajkach zorganizowanych w dniach 31 VIII – 3 IX 1980 r. oraz w grudniu 1981 r. 
W okresie stanu wojennego, tj. od 13 XII 1981 r. do 22 VII 1983 r., działał w podziemnej grupie, zrzeszającej działaczy zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” z zakładów pracy: „Erg” w Bieruniu Starym oraz KWK „Lenin” w Mysłowicach – Wesołej. Pan Leon Tomiak zajmował się wówczas zbiórką pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla internowanych i ich rodzin oraz kolportował nielegalne wydawnictwa (m. in. „NOWA”, „Krąg”, „CDN”, „Solidarność. Dziś i Jutro”). 
W dniu 22 VIII 1988 r. wraz z innymi współpracownikami, zorganizował akcję strajkową na terenie ww. kopalni, która zakończyła się 24 VIII 1988 r. 
Należał również do Komitetu Strajkowego. Za udział w ww. strajku, Pan Leon Tomiak został z dniem 25 VIII 1988 r. zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Pan Leon Tomiak należał także do Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników KWK „Lenin” w Mysłowicach, który w dniu 26 X 1988 r. wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z wnioskiem o zarejestrowanie ww. organizacji. 
W dniu 16 XI 1988 r. wraz z innymi działaczami uczestniczył w manifestacji przed KWK „Lenin” w Mysłowicach, domagając się m. in. legalizacji NSZZ „Solidarność” oraz przywrócenia do pracy wszystkich górników zwolnionych dyscyplinarnie z pracy za udział w strajkach w sierpniu 1988 r. Przy tej okazji Pan Leon Tomiak wraz z innymi uczestnikami, rozkolportował ok. 300 sztuk ulotek. W rezultacie Pan Leon Tomiak został przywrócony do pracy na KWK „Lenin” w Mysłowicach, dopiero w grudniu 1988 r.                      
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków