Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janiszewska Danuta
Danuta Anna Janiszewska
ur. w 1949 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017

Biogram

Danuta Janiszewska była lekarzem w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Toruniu.
W dniu 12 listopada 1983 r. uczestniczyła w nielegalnym spotkaniu działaczy podziemia, zorganizowanym w celu sporządzenia petycji w sprawie uwolnienia liderów NSZZ „Solidarność” i KSS-KOR.
Powyższa okoliczność była powodem podejrzenia o posiadanie nielegalnych wydawnictw i przeszukania przez Służbę Bezpieczeństwa jej miejsca zamieszkania.
W latach 1984-1985 współpracowała z osobami tworzącymi Toruński Informator Solidarności - główne pismo podziemnej „Solidarności” w Toruniu. Wspólnie z mężem, Mieczysławem Janiszewskim, zajmowała się pracą redakcyjną i sporządzaniem matryc białkowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003