Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Alojzy Ukleja

ur. w 1955 roku w m. Kolonia Wolanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Stefan Ukleja został zatrzymany w dniu 29.06.1976 r.  przez umundurowanych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w poczekalni Sądu Rejonowego w Radomiu pod zarzutem próby odbicia więźniów zatrzymanych za udział w wydarzeniach radomskiego Czerwca ‘76. Zawieziono go razem z innymi zatrzymanymi do Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej, a następnie w trybie przyspieszonym postawiono przed Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie miasta Radomia. Podczas rozprawy nie pozwolono mu skorzystać z obrońcy, jak również nie przesłuchano innych świadków poza funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej. Kolegium zastosowało wobec niego najsurowszy wymiar kary przewidziany za wykroczenie, którego popełnienie mu zarzucano. Wskutek tego orzeczenia Pan Stefan Ukleja, przebywał w areszcie od dnia  29.06.1976 r. do 31.08.1976 r. Również w zakładzie pracy zastosowano wobec niego dolegliwe kary dyscyplinarne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN