Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brodawka-Święcicki Kazimierz

Kazimierz Brodawka-Święcicki

ur. w 1949 roku w m. Płocicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
Był inicjatorem i współorganizatorem Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącym Komisji Wydziałowej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność” w FSC w Starachowicach. W 1981 r. zorganizował strajk w miejscu pracy. Był autorem artykułów w prasie związkowej m.in. „Wiadomościach Związkowych NSZZ Solidarność”,  „PRO KONTRA”„ LUD”, „Nasze sprawy” i „CDN”. Drukował i kolportował gazetki „PRO KONTRA”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach związku. Z uwagi na prowadzoną działalność otrzymał wypowiedzenie z pracy z dniem 01.05.1986 r. Uczestniczył w działaniach Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przed wyborami w czerwcu 1989 r. Na mocy wyroku z dnia 18.01.1991 r. Sądu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział V Pracy został przywrócony do pracy w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach na stanowisku planisty. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010, s. 57