Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Grzymisławska

ur. w 1937 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 126/2016
Biogram
Maria Grzymisławska prowadziła działalność opozycyjną w latach 1980–1989. Była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Okręgu Poznańskiego Konfederacji Polski Niepodległej.
		Od września 1980 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (NSZZ „S”). Współorganizowała jej struktury w poznańskim Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń (PZU), a w 1981 r. została przewodniczącą Prezydium Komisji Zakładowej (KZ). 
W marcu 1981 r. została oddelegowana do pracy związkowej na  ½ etatu w Zarządzie Regionu Wielkopolska (ZR). Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w druk oraz kolportaż prasy podziemnej, była organizatorką manifestacji, pomagała represjonowanym i ich rodzinom. Współpracowała m. in. z Julianem Zydorkiem (Międzyzakładowa Rada „S”), Maciejem Frankiewiczem (Solidarność Walcząca), o. Czesławem Białkiem. Od 1988 r. była członkiem Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) Obszar VI – Poznań, od 1989 r. Kierownictwa Akcji Bieżącej Okręgu Poznańskiego Konfederacji Polski Niepodległej. W latach 1988–1989 była redaktorem pisma „Właściwy Tor”. Pośredniczyła w przekazywaniu pieniędzy, materiałów poligraficznych oraz wydawnictw emigracyjnych przerzucanych z RFN dla struktur poznańskiego podziemia. Ze względu na swoją działalność Maria Grzymisałwska pozostawała pod obserwacją NRD-owskiej STASI. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
    • P. Zwiernik, Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981–1989, Warszawa 2014.