Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiktoria Karkuszewska

ur. w 1936 roku w m. Małe Ejsmonty
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Wiktoria Karkuszewska w okresie od 13 grudnia 1981 r. do końca 1989 r. udostępniła swój dom na potrzeby podziemnej drukarni prowadzonej przez Piotra Kapczyńskiego, a po jego aresztowaniu przez Zbigniewa Dąbrowskiego. Pani Wiktoria Karkuszewska pomagała w składaniu nielegalnych wydawnictw, książek, które były drukowane  na potrzeby podziemnych struktur Regionu Gdańskiego „Solidarności”. Użyczała swojego domu na spotkania działaczy podziemnego związku,  m in. wiosną 1983 r. w Jej domu odbyło się zebranie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” organizowane przez Krzysztofa Pusza, które trwało 6 dni. W okresie stanu wojennego Pani Wiktoria Karkuszewska  ukrywała działaczy opozycyjnych m in. Bogdana Lisa i Krzysztofa Pusza.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków