Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zenon Pawlak

ur. w 1939 roku w m. Dobrzyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
Pan Zenon Pawlak w latach 1981-1989 był działaczem opozycji demokratycznej. Zajmował się kolportażem prasy i ulotek drugiego obiegu, początkowo sygnowanych przez Komitet Obrony Robotników lub Wolne Związki Zawodowe. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego związał się z Tajną Organizacją Robotniczego Oporu – grupą konspiracyjnych działaczy powstałą w Dusznikach-Zdroju. Brał udział w wielu akcjach politycznych inicjowanych przez tę organizację, co skutkowało karaniem przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kudowie-Zdroju.
W latach 1984-1986 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa z powodu szerzenia „nielegalnej propagandy politycznej”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków