Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Sidor

ur. w 1950 roku w m. Stary Uscimów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
W 1981 roku był założycielem koła „Solidarności” RI w Uścimowie. Pełnił funkcję przewodniczącego struktur gminnych NSZZ „Solidarność” RI w Uścimowie. Mimo przeprowadzenia z nim w lutym 1982 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej, włączył się jako współorganizator i koordynator rolniczych akcji protestacyjnych, w działalność podziemną. Brał aktywny udział w nielegalnych zebraniach i rozpowszechnianiu ulotek oraz prasy niezależnej. Współorganizował i uczestniczył w rolniczej pielgrzymce na Jasną Górę i we Mszach Świętych za Ojczyznę w kościele Jezuitów w Lublinie oraz w kościele Św. Stanisława w Warszawie na Żoliborzu. Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną w gminie Uścimów był inwigilowany, a w jego domu i zabudowaniach w 1985 roku wielokrotnie przeprowadzano przeszukania. W 1989 roku zaangażował się w działania zmierzające do reaktywowania i legalizacji działalności NSZZ „Solidarność” RI w gminie Uścimów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków