Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sielski Janusz

Janusz Sielski

ur. w 1957 roku w m. Sobowidz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Janusz Sielski uczestniczył w strajku zorganizowanym w Gdańskiej Stoczni Remontowej od 15 do 31 sierpnia 1980 r. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku ogłoszonym przez władze „Solidarności”. Janusz Sielski był członkiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, zajmował się kolportażem ulotek i nielegalnych czasopism. Uczestniczył w demonstracjach i akcjach protestacyjnych ogłaszanych w Stoczni takich jak dni Solidarności z „Solidarnością”, w demonstracjach po zdelegalizowaniu NSZZ „Solidarność”, w proteście po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. 
Za swoją działalność opozycyjną w dniu 5 listopada 1982r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 3 lutego 1983r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN