Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rumas Mieczysław

Mieczysław Rumas

ur. w 1933 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
Był  aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Z inicjatywy Mieczysława Rumasa  w dniu 01.05.1983 r. został zorganizowany w Kielcach kontrpochód ulicami miasta, w którym uczestniczyło w sumie około 200 osób. Uczestnicy kontrpochodu przeszli ulicami Kielc to jest Świerczewskiego, Moniuszki, Wesołą, Czerwonego Krzyża do Bazyliki Katedralnej w Kielcach. Mieczysław Rumas niósł tablicę z napisem: „Niech się święci święto robotników w imię ich godności, sprawiedliwości i prawdy”. W dniu 05.05.1983 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Kielcach zastosował wobec Mieczysława Rumasa areszt tymczasowy w okresie od dnia  03.05.1983 r. do dnia 03.07.1983 r. na podstawie art. 282 a KK. Ze względu na stan zdrowia został zwolniony z aresztu w dniu 16.06.1983 r., natomiast dnia 28.07.1983 r. na mocy amnestii postępowanie karne w stosunku do Mieczysława Rumasa umorzono. Po opuszczeniu aresztu Mieczysław Rumas utrzymywał kontakty z działaczami zawieszonego związku „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej