Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Walaszczyk Henryk
Henryk Walaszczyk
ur. w 1945 roku w m. Mokrzesz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Był członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie oraz aktywnym działaczem zarządu Związku. W związku z prowadzoną działalnością był internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 22 stycznia 1982 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN