Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Walaszczyk Henryk

Henryk Walaszczyk

ur. w 1945 roku w m. Mokrzesz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Był członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie oraz aktywnym działaczem zarządu Związku. W związku z prowadzoną działalnością był internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 22 stycznia 1982 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN