Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kochowicz Andrzej

Andrzej Stanisław Kochowicz

ur. w 1946 roku w m. Leszno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Pan Andrzej Kochowicz pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lesznie.  
Za swoją działalność został internowany na podstawie decyzji o internowaniu z dn. 12 XII 1981 r. i więziony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Zakładzie Karnym w Głogowie. Wolność odzyskał w dn. 15 I 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej