Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tyszka Marian

Marian Tyszka

ur. w 1940 roku w m. Lachowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Marian Tyszka był pracownikiem Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Był zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, zostając członkiem Prezydium Komitetu Założycielskiego. 
Dnia 14 grudnia 1981 r. w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego zorganizował, a następnie kierował i koordynował akcją strajkową na terenie gdyńskiej Stoczni, stając na czele Komitetu Strajkowego. Brał również udział w rozmowach z kierownictwem zakładu pracy przedstawiając postulaty strajkujących.  
Za powyższe, dnia 19 stycznia 1982 r. został zatrzymany i postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 
W dniu 29 czerwca 1982 r. został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku na karę 1 roku pozbawienia wolności, podwyższoną wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1982 r. do 1 roku i 6 miesięcy.
Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Gdańsku i Zakładzie Karnym w Potulicach. Został zwolniony z więzienia w dniu 28 września 1982 r. Rada Państwa uchwałą z dnia 19 kwietnia 1983 r. udzieliła mu prawa łaski zwalniając warunkowo z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresy próby na 2 lata. Dnia 25 sierpnia 1983 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku na podstawie ustawy o amnestii darował Marianowi Tyszce karę pozbawienia wolności. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN