Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czarnecki Ireneusz

Ireneusz Bronisław Czarnecki

ur. w 1949 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018
Biogram
Pan Ireneusz Bronisław Czarnecki od września 1980 r. należał do NSZZ "Solidarność", był sekretarzem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu, a następnie przewodniczącym Komisji Wydziałowej. Po zdelegalizowaniu NSZZ "Solidarność" kontynuował działalność opozycyjną. Był w latach 1982-1983 działaczem Tymczasowej Komisji Zakładowej "Solidarność", redaktorem, drukarzem i kolporterem pisma "Solidarni". Za swoją działalność w dniu 28.08.1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu, a w dniu 3.09.1982 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony w dniu 22.11.1982 r. Po odzyskaniu wolności kontynuował działalność opozycyjną. W latach 1984-1986 był działaczem Tymczasowej Komisju Zakładowej, a w latach 1986-1988 Regionalnej Komisji Wykonawczej. W latach 1984-1988 również drukował i kolportował podziemne wydawnictwa. W związku ze swoją działalnością był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin i przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej