Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bohusz Stefan

Stefan Witold Bohusz

ur. w 1964 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Stefan Bohusz prowadził działalność w latach 1982-1989. 
W styczniu 1982 r., jako uczeń szkoły średniej, był jednym ze współzałożycieli podziemnej organizacji działającej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu”. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, odpowiadał m.in. za archiwum organizacji oraz druk i kolportaż. W październiku 1982 r., z inspiracji Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim, Stefan Bohusz wraz z innymi członkami organizacji brał udział w akcji wydrukowania ponad 500 sztuk pisma „Iskra”, które następnie rozpowszechniano. 
W dniu 10.11.1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze wszczęła w sprawie „MRO” śledztwo w trybie doraźnym. Przeciwko Stefanowi Bohuszowi zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wraz z nakazem przyjęcia do Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Następnie w dniu 19.11.1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze wydała postanowienie o uchyleniu aresztu tymczasowego i oddaniu Stefana Bohusza pod nadzór Milicji Obywatelskiej. 
W styczniu 1983 r. został oskarżony przez WPG w Zielonej Górze o to, że prowadził działalność w „MRO”. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze w lutym 1983 r. skazał Stefana Bohusza na karę 1 roku pozbawienia wolności, zawieszając warunkowo wykonanie kary na okres dwóch lat. Dodatkowo skazany został na dozór kuratora oraz obarczony kosztami postępowania sądowego, w tym opłatę 3600 zł na rzecz Skarbu Państwa. 
Do 1989 r. Stefan Bohusz pisał artykuły do podziemnej prasy oraz zajmował się zaopatrzeniem w papier drukarni Ruchu Młodzieży Niezależnej.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN