Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Hanna Kałuska

ur. w 1948 roku w m. Legionowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
W latach 80. była pracownicą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Legionowie. W okresie 1982-1989 była członkiem grupy zaangażowanej w działalność podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w tym mieście. W ramach tej aktywności brała udział w kolportażu drugoobiegowych wydawnictw, które rozpowszechniała wśród pracowników służby zdrowia oraz wśród zaufanych osób poza miejscem pracy.
Ponadto uczestniczyła w działalności pomocowej dla osób represjonowanych z powodów politycznych i ich rodzin.
Była też zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Jana Kantego w Legionowie, gdzie aktywnie uczestniczyła w organizacji wydarzeń patriotyczno-religijnych, m.in. comiesięcznych Mszy za Ojczyznę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków