Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Brzozowski

ur. w 1940 roku w m. Kurzyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Henryk Brzozowski pracował jako inżynier - mechanik w Ośrodku Badań Maszyn Ziemnych i Transportowych Huty Stalowa Wola, w okresie 1986-1988 pracował w Zakładach Metalowych „Nimet” w Nisku. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Od wprowadzenia stanu wojennego zbierał składki na pomoc dla represjonowanych wśród pracowników OBMZiT HSW, od 1983 r. przekazywane były one do Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola. Był uczestnikiem Mszy św. za Ojczyznę, wykładów i dyskusji w Duszpasterskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski. Był współpracownikiem TKZ NSZZ „Solidarność” KP HSW w okresie 1982-1989 (z przerwą 1986-1988 kiedy pracował w ZM „Nimet”). Do 1986 był kolporterem prasy i wydawnictw niezależnych. Odbierał paczki z prasą z punktów kolportażowych i wnosił je na teren zakładu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • D. Garbacz, Złączył nas protest. ”Solidarność” Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola 2005
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t.2, red. G. Waligóra, Warszawa – Katowice 2012