Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olczak Tadeusz

Tadeusz Andrzej Olczak

ur. w 1946 roku w m. Osuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Tadeusz Andrzej Olczak prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1990. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’ oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
W dniach 14-15.12.1981 r. wziął udział w strajku w Zarządzie Portu Szczecin. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 1982 roku aż do 1987 roku był przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej w miejscu pracy. Od 1984 roku był także członkiem nielegalnej Rady Koordynacyjnej ,,S’’ Regionu Pomorze Zachodnie.
Poza działalnością organizacyjno-związkową zajmował się również drukowaniem i kolportowaniem prasy oraz materiałów bezdebitowych, był współzałożycielem pism ,,CDN’’ i ,,Kurier Strajkowy’’. Zaangażował się także w rozpowszechnianie periodyków ,,Grot’’, ,,Obraz’’, ,,Tygodnik Mazowsze’’.
W związku z działalnością opozycyjną był wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany. W 1987 roku został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej