Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maj Zbigniew

Zbigniew Maj

ur. w 1954 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 511/2021
Biogram
Na początku lat 80. był zatrudniony na stanowisku kierownika robót instalacyjno-sanitarnych Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Lesznie. Jesienią 1980 r. zasiadał w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność „Solidarność” w Lesznie. W 1981 r. był natomiast członkiem Zarządu Regionu woj. leszczyńskiego. W ramach pracy związkowej był odpowiedzialny za zbieranie informacji i kolportaż literatury, był także członkiem komitetu redakcyjnego pisma „Solidarność Leszczyńska”. 
W związku z tą działalnością został internowany 13 grudnia 1981 r. Początkowo osadzono go w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a od 7 stycznia 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Głogowie. Wolność odzyskał 19 lutego 1982 r.
Po zwolnieniu, Zbigniew Maj ponownie włączył się w działalność związkową. Został zatrzymany 13 maja 1982 r. z uwagi na podejrzenie, że „czynił przygotowania do prowokacyjnych wystąpień w okresie stanu wojennego”. 15 maja 1982 r. wydano decyzję o jego ponownym internowaniu. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie, z którego zwolniono go 24 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej