Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Mieczysław Kaźmierczak

ur. w 1967 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Krzysztof Kaźmierczak w latach 1981–1989 był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w Poznaniu. Od wprowadzenia stanu wojennego był członkiem organizacji Konfederacja Młodej Polski (KMP)„Rokosz”. Współredagował, drukował i kolportował pismo „Pokolenie Walczące – Antysocjalistyczne Pismo Młodych”. Napisane przez siebie artykuły podpisywał pseudonimem „Krzysztof”. Rozprowadzał również inne pisma bezdebitowe przywożone z Warszawy przez Zbigniewa Rutkowskiego. Po rozbiciu KMP „Rokosz” przez SB, uniknął aresztowania, gdyż funkcjonariusze nie byli w stanie powiązać go z organizacją. Krzysztof Kaźmierczak zredagował, wydrukował i rozkolportował wówczas ostatni numer „Pokolenia Walczącego”, w którym podał nazwiska aresztowanych koleżanek i kolegów. Współpracował też z „Solidarnością Walczącą” w Poznaniu, kolportując jej pisma, m.in. „Czas kultury” i „Komentarz”.