Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Waldemar Zbigniew Krzykowski

ur. w 1956 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2017
Biogram
Waldemar Krzykowski w okresie od 19 stycznia do 1 lutego 1982 r. sporządzał ulotki, w których wzywał do zniesienia stanu wojennego, uwolnienia internowanych działaczy i nawiązania dialogu między rządem, Kościołem i "Solidarnością" i kolportował je na terenie Elbląga. 1 lutego 1982 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Elblągu. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu wszczęła w jego sprawie śledztwo w trybie doraźnym. 26 lutego 1982 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał go na karę trzech lat pozbawienia wolności i jednego roku pozbawienia praw publicznych. Waldemar Krzykowski odbywał karę w Zakładach Karnych w Bartoszycach i Braniewie. 18 maja 1983 r. został zwolniony z więzienia na mocy uchwały Rady Państwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej