Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Barszczak Kazimierz

Kazimierz Waldemar Barszczak

ur. w 1939 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Od 1974 r. uczestniczył w akcjach niepodległościowych, w tym m.in.: w budowie Pomnika Katyńskiego, wieszaniu tablic katyńskich w kościołach w Warszawie, pomocy w organizacji odczytów i mszy św. Brał udział w manifestacjach patriotycznych, uroczystościach w Dolince Katyńskiej na Cmentarzu na Powązkach, w mszach św. przy krzyżu R. Traugutta na stokach Cytadeli Warszawskiej. W ramach działalności niepodległościowej rozprowadzał nielegalną prasę i książki oraz rozwieszał plakaty.
W 1981 r. był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” na terenie WZR „Rawar”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1982-1983, zbierał składki na działalność związkową od pracowników Zakładu. W latach 1984-1988 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W wyniku działalności operacyjnych uniemożliwiono mu wystawienie swojej kandydatury w wyborach do Rady Pracowniczej w WZR „Rawar”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków