Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kopera  Janusz

Janusz Kopera

ur. w 1942 roku w m. Biały Bór
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Janusz Kopera (1942-2012) był rolnikiem prowadzącym własne gospodarstwo rolne w Białym Borze. W 1980 r. włączył się w organizację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Przecławiu oraz członka Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie. Uczestniczył w strajku okupacyjnym w budynku Zarządu Gminy Czermin.
Po 13.12.1981 r. współpracował ze strukturami podziemnymi NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI „Solidarność”. W 1983 r.  był współorganizatorem Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników (działającego w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników). Organizował w swojej gminie grupy zajmujące się kolportażem pism podziemnych, akcjami ulotkowymi, plakatowaniem oraz wykonywaniem napisów na jezdniach i murach. Prowadził punkt poligraficzny Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników. Od 1983 r. współpracował z „Solidarnością Walczącą" Oddział Rzeszów. W latach 1982-1989 współorganizator i uczestnik spotkań organizowanych przez Duszpasterstwa Rolników na Rzeszowszczyźnie, m.in. w Soninie, Górnie, Sokołowie oraz pielgrzymek rolników na Jasną Górę. W 1983 zatrzymany po ogólnopolskim spotkaniu działaczy NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI „Solidarność” w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek w Czernej k. Krzeszowic.
W 1987 r. współorganizował Niezależny Ruch Ludowy „Solidarność”. 23.05.1988 r. zatrzymany podczas przenoszenia tysiąca ulotek wzywających do bojkotu wyborów do rad narodowych, sygnowanych przez „Solidarność Walczącą" Oddział Rzeszów i Okręg Rzeszowsko-Przemyski KPN. W trybie zaocznym skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Rzeszowie na karę grzywny. Ponownie zatrzymany przez SB 27.09.1988 r. w Rzeszowie podczas spotkania Lokalnego Parlamentu Ugrupowań Niezależnych Ziemi Rzeszowskiej.
Janusz Kopera był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB, przeprowadzano także rewizje w miejscu jego zamieszkania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN