Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Izydor Staniszewski

ur. w 1947 roku w m. Żelechów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Był zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezji i Kartografii w Ursusie –  Zakład Nr 5 w Ostrołęce. Od 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Sporządzał ulotki, rysunki i plakaty o treści antykomunistycznej i antyradzieckiej, które wykorzystywała NSZZ „Solidarność" Region Mazowsze. W związku powyższym 18 sierpnia KWMO w Ostrołęce przeprowadziła rewizję w jego mieszkaniu oraz miejscu pracy w Biurze Oddziału NSZZ „Solidarność". W pomieszczeniach tych w dniu 5 września 1981 r., na zlecenie SB, założono podsłuch telefoniczny oraz podsłuch pokojowy i zarządzono obserwację zewnętrzną w okresie 13-15 października 1981 r. 13 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Ze względu na zły stan zdrowia  zwolniono go z internowania 8 czerwca 1982 r. Po odzyskaniu wolności, z powodu kontaktów z byłymi działaczami „Solidarności”, był wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze przez Wydział Śledczy KWMO Ostrołęce.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN