Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Koper

ur. w 1949 roku w m. Żurawka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
W lipcu 1980 r. był współorganizatorem protestu robotniczego w Zakładzie Terenowym WSK Świdnik w Tomaszowie Lubelskim, a od chwili utworzenia tam NSZZ “Solidarność” był aktywnym członkiem tego związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności i zaangażował się w tworzenie struktur podziemnych NSZZ „Solidarność” w WSK. Zajmował się zbieraniem składek związkowych oraz organizował pomoc dla internowanych i represjonowanych. W czerwcu 1982 roku, w związku ze zniszczeniem plakatów propagandowych PZPR, znajdujących się w Filii Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Tomaszowie Lubelskim, znalazł się wśród osób podejrzanych o dokonanie w/w czynu i został określony jako negatywnie ustosunkowany do PZPR i negatywnie wypowiadający się o WRON. Ponadto był jednym z inspiratorów protestu pracowników Filii WSK w Tomaszowie Lubelskim, objawiającego się odmową pobierania wynagrodzeń w związku z niekorzystnymi, nowo wprowadzonymi regulacjami płac. W 1982 roku dwukrotnie w dn. 23.07.1982 r. i w dn. 14.09.1982 r. przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze. W ramach działalności podziemnej Stanisław Koper zaangażowany był w kolportaż prasy i wydawnictw podziemnych, na terenie Zakładu w Tomaszowie, m.in. Biuletynu “Solidarności” w WSK – “Grot” i innych podziemnych wydawnictw, jakie funkcjonowały w świdnickim środowisku opozycyjnym w latach 1981-1989. Ponadto organizował w Tomaszowie lokale na spotkania podziemnych władz związku, a także na spotkania ze znanymi ludźmi z kręgów opozycyjnych i artystycznych. Współorganizował oraz brał czynny udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych. Współorganizował m.in. Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy. W 1989 roku zaangażował się w działania Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego. Był jednym z przedstawicieli Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ “Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim wchodzących w skład Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego “Solidarność” przy Lechu Wałęsie w Zamościu. Stanisław Koper prowadził działalność opozycyjną od 13.12.1981 r. do czerwca 1989 r. W związku z tą działalnością był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN