Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hołownia Józef

Józef Edward Hołownia

ur. w 1938 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017
Biogram
Józef Hołownia od 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Elektronicznych „Unimor”. Jego antysocjalistyczne i antyradzieckie wystąpienia nadawane przez zakładowy radiowęzeł spowodowały, że został poddany kontroli operacyjnej przez Służbę Bezpieczeństwa w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, był m.in. współorganizatorem podziemnej struktury NSZZ „Solidarność”. W dniu 13 kwietnia 1982 r. z jego inicjatywy załoga „Unimoru” ogłosiła 15 minutowy strajk. Był również współredaktorem i kolporterem nielegalnego biuletynu zakładowego „Solidarny”. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 1982 r., został internowany za powyższą działalność i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z internowania 23 grudnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN