Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Hołownia Józef
Józef Edward Hołownia
ur. w 1938 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017

Biogram

Józef Hołownia od 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Elektronicznych „Unimor”. Jego antysocjalistyczne i antyradzieckie wystąpienia nadawane przez zakładowy radiowęzeł spowodowały, że został poddany kontroli operacyjnej przez Służbę Bezpieczeństwa w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, był m.in. współorganizatorem podziemnej struktury NSZZ „Solidarność”. W dniu 13 kwietnia 1982 r. z jego inicjatywy załoga „Unimoru” ogłosiła 15 minutowy strajk. Był również współredaktorem i kolporterem nielegalnego biuletynu zakładowego „Solidarny”. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 1982 r., został internowany za powyższą działalność i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z internowania 23 grudnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN