Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Joanna Tabor

ur. w 1943 roku w m. Pilcza Żelichowska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017
Biogram
Pani Anna Tabor od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych „Mera-Elwro”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, uczestniczyła w strajku w Zajezdni nr 7 MPK we Wrocławiu, zbierała oraz przekazywała informacje o panującej wówczas sytuacji we wrocławskich zakładach pracy. 
Od dnia 8 maja do 11 czerwca 1982 r. była internowana w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej