Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radzanowska Danuta

Danuta Teresa Radzanowska

ur. w 1955 roku w m. Sochaczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 1989 r. prowadziła podziemną działalność związkową na terenie Sochaczewa. Zajmowała się przygotowaniem i kolportażem ulotek wyrażających sprzeciw wobec stanu wojennego oraz delegalizacji wolnego związku zawodowego ,,Solidarność”. W marcu 1982 r. w Sochaczewie wraz z koleżanką rozklejała         w miejscach publicznych ulotki o treści wyszydzającej Prezesa Rady Ministrów PRL. 31 marca 1982 r. funkcjonariusze KWMO w Skierniewicach dokonali przeszukania jej mieszkania, w wyniku którego znaleźli materiały związkowe NSZZ „Solidarność” w Sochaczewie. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 21 maja 1982 r. została skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny w wysokości 8 tys. zł. 
Jednak nie zaprzestała działalności i nadal zajmowała się kolportażem prasy oraz ulotek wzywających do oporu wobec władz. Współorganizowała podziemne spotkania działaczy opozycyjnych oraz organizowała pomoc dla rodzin osób internowanych. 
Biogram opracowano na podstawie: